Breaking News

ฟังอนุวัต! โทรถามคลัง สรุปโอนเยียวยาวันไหน 3,000 – 5,000 จะมีทั่วประเทศไหม โอนเลยหรือต้องสมัคร!

ฟังอนุวัต! โทรถามคลัง สรุปโอนเยียวยาวันไหน 3,000 – 5,000 จะมีทั่วประเทศไหม โอนเลยหรือต้องสมัคร!

ฟังอนุวัต! โทรถามคลัง สรุปโอนเยียวยาวันไหน 3,000 – 5,000 จะมีทั่วประเทศไหม โอนเลยหรือต้องสมัคร!

ฟังอนุวัต! โทรถามคลัง สรุปโอนเยียวยาวันไหน 3,000 – 5,000 จะมีทั่วประเทศไหม โอนเลยหรือต้องสมัคร!

About admin

Check Also

บิ๊กป้อม สั่ง กอนช.ประเมิน ลานีญา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สั่งการให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์ลานีญาที่มีนักวิชาการแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตผ่านสื่อมวลชนว่า ปลายปีนี้ปรากฎการณ์ลานีญามีโอกาสเกิดขึ้น และหากเกิดฝนตกหนักรอบ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *