คลัสเตอร์ตาขับซาเล้ง ตระเวนเก็บขยะทั่วเมือง ขยายวงกว้าง ติดเชื้อแล้ว 20 คน

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลัสเตอร์คุณตาวัย 73 ปี ชาวบ้านโคกไผ่ ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา อาชีพเก็บของเก่าขายติดเชื้อโควิด-19 จากการเก็บขยะเศษขวดน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จึงเกิดการสัมผัสจนติดเชื้อและแพร่กระจายสู่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ทำให้สถานการณ์เบื้องต้นตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 20 ราย เข้ารับการตรวจ 3 ราย และรอผลตรวจอีก 3 ราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ดังกล่าว ทำให้ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกมาแนะนำประชาชนที่ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายและเจ้าหน้าที่เก็บขยะของหน่วยงานเทศบาลว่า จากสถานการณ์ตอนนี้คนที่มีอาชีพเก็บของเก่าควรหลีกเลี่ยงการเก็บขวดที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วบรรจุอยู่ หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีมาตรการป้องกันตัวด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และสวมถุงมือก่อนเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรง

สำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะทางเทศบาลมีการอบรมให้กับพนักงานที่ออกปฏิบัติงานอยู่แล้ว จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปในเรื่องวิธีการจัดการกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธีด้วยการทิ้งลงถังขยะสีแดงที่เป็นถังขยะสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ซึ่งทางหน่วยงานเทศบาลมีประจำใว้ให้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก

ขอบคุณ ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.