กรมธรณี เตือน 10จว. ดินถล่ม-น้ำป่าหลาก 6-7ส.ค.นี้ หลังโดนฝนถล่มหนัก

วันที่ 6 ส.ค.2564 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลายในระยะ 1-2 วันนี้ (6-7ส.ค.)

โดยขอให้อาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไปพื้นที่

จ.แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, น่าน, ตาก, กาญจนบุรี, ระนอง, พังงา, กระบี่, จันทบุรี และ ตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้้าป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.นี้

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม อ.เมือง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ออมก๋อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, อ.บ่อเกลือ อ.เวียงสา อ.ปัว อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.สันติสุข จ.น่าน,

อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.อุ้มผาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ อ.ละอุ่น อ.กระบุรี อ.เมือง จ.ระนอง, อ.คุระบุรี อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เนื่องจากในบางพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน ชั้นดินอุ้มน้้าไว้มาก

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านรับมรสุมของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาจส่งผลให้เกิดน้้าป่าไหลหลากและดินถล่มได้

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความ พร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้้าฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.