ยุคลชนข่าว : หนุ่มรถบัสรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านถูกขนส่งปรับ 300 บาท | เนชั่นทันข่าวค่ำ

ยุคลชนข่าว : หนุ่มรถบัสรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านถูกขนส่งปรับ 300 บาท | เนชั่นทันข่าวค่ำ

ยุคลชนข่าว : หนุ่มรถบัสรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านถูกขนส่งปรับ 300 บาท | เนชั่นทันข่าวค่ำ

ยุคลชนข่าว : หนุ่มรถบัสรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านถูกขนส่งปรับ 300 บาท | เนชั่นทันข่าวค่ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.