Breaking News

คลัสเตอร์เรือนจำนครปฐม 240 ราย สามพราน 265 ราย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ระลาดระรอกใหม่ยังพุ่งขึ้นไม่ยอมหยุดตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 818 รายเสียชีวิต 10 รายผู้ป่วยสะสมรวม 17,177 รายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRTพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 17,177 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้ ในจังหวัด จำนวน 578 ราย ในเรือนจำ จำนวน 240 ราย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัด จำแนกรายละเอียดดังนี้สัญชาติ ไทย 551 ราย อื่นๆ 27 ราย ในจังหวัด นฐ 557 รายนอกจังหวัด 21 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 310 รายการเฝ้าระวังเชิงรับ 268 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา = 415 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น สัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:05รวมสะสมผู้เสียชีวิต 189 ราย

วันนี้ + 10 ราย อัตราป่วยตาย = ร้อยละ 1.10อัาอำเภอสามพราน = 265 รายอำเภอบางเลน = 91 รายอำเภอเมือง = 77 รายอำเภอนครชัยศรี = 58 ราย อำเภอพุทธมณฑล = 54 รายอำเภอดอนตูม = 7 รายอำเภอกำแพงแสน = 5 ราย นอกจังหวัด = 21 ราย ในเรือนจำ พบ 240 รายกลุ่มอายุที่พบมาก

ได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม กลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัวในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการ ติดจากบุคคลในครอบครัว

ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่งชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ขอให้เริ่มดำเนินการจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ

ในช่วงการระบาดนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ในขณะนี้พบการติดเชื้อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54 ดังนั้น ทุกองค์กร หรือครอบครัวขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ข่าวโดย ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จ.นครปฐม

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *