รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบาย ได้รับ ไฟเซอร์ ไม่ถึงครึ่ง

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ระบายเกี่ยวกับได้รับการจัดสรร วั ค ซี น ไฟเซอร์ ให้บุคลากรด่านหน้าที่น้อยกว่าจำนวนที่ขอไว้ถึงร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งรายชื่อไป สร้างความเศร้าให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก พร้อมถามถึงผู้กำหนดนโยบายว่า ถ้าจะต้องประหยัด วั ค ซี น เก็บไว้เพื่ออะไร

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ครบสี่เดือนเต็มของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เวฟ3+4 และวันที่ 59 ของศูนย์รับ วั ค ซี น ธรรมศาสตร์รังสิต

ตัวเลข ผู้ ป่ ว ย CV-19 รายใหม่วันนี้ลดลงบ้าง อยู่ที่ 19983 คนและมีผู้ เ สี ย 138 คน ในจำนวนนี้มีผู้ ป่ ว ย CV-19 ที่เ สี ยที่ รพ.ธรรมศาสตร์เมื่อวานมากถึงสามคน และผลการตรวจ RT-PCR ที่ปรากฏเมื่อเช้า มีผู้ ป่ ว ย ผ ลบวกรายใหม่อีก 39 ราย จากผู้เข้าตรวจ swab 133 คน คิดเป็นเกือบ 40% ของผู้ที่มาตรวจทั้งหมดเลยทีเดียว ในจำนวนนี้ มีบุคลากรของรพ.ธรรมศาสตร์ กลายเป็นผู้ติด เ ชื้ อ เพิ่มมาอีกสองรายด้วย

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีด วั ค ซี น แอสตราฯ ให้กับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ ที่เราทำเกือบสองเดือนติดต่อกันมาแล้ว วันนี้เราทำเพิ่มได้อีก 2,068 คน ยิ่งการ ร ะ บ า ด รุนแรงมากขึ้น และมีผู้เสี ยในแต่ละวันมากขึ้น เรายิ่งได้เห็นจากสีหน้าและแววตาของผู้ได้รับ วั ค ซี น ว่า ชีวิตของผู้คนที่มาพบเรา ดูมีความหวังมากขึ้นเพียงใด เมื่อเดินออกไปจากยิม 4 หลังจากฉีด วั ค ซี น เสร็จ

.

พวกเราช่วยดูแลจัดหา จัดการ และฉีดแอสตราฯ ให้กับผู้คนมากกว่า 100,000 คนมาแล้ว แต่จะมีใครรู้บ้างไหมนะ ว่าพวกเรา แพทย์พยาบาลจำนวนไม่น้อย ที่เป็นคนฉีด แอสตราฯให้กับคนอื่น เพิ่งเคยได้รับเพียงซิโนแวคเพียงสองเข็ม ไปตั้งแต่มีนาและเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น

เราส่งรายชื่อแพทย์พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และจนท.เวรเปล ตลอดถึงบุคลากรอื่นๆที่ทำงานด่านหน้าในโรงพยาบาล ที่แสดงความจำนงขอรับ วั ค ซี น บูสเตอร์เข็มที่สามเป็นไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาไปที่กระทรวงโดยผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตามกติกาและเงื่อนไขที่สธ. กำหนด ทุกอย่าง แต่เมื่อวันศุกร์บ่าย เราเพิ่งได้รับทราบว่าเราได้รับการจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น ทั้งที่เราระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ และส่งรายชื่อผู้ที่จะขอฉีด บูสเตอร์ ไฟเซอร์ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ด้วยซ้ำ

ความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ เราจะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรว่าในกลุ่มแพทย์สาขานี้ ในจำนวน 15คนที่ร้องขอ จะมีแพทย์ได้รับ วั ค ซี นเพียงเก้าคน อีกหกคนไม่ได้ และเราจะอธิบายกับพยาบาลในวอร์ด ICU โควิดได้อย่างไรว่า 10 คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน และเคยฉีดซิโนแวค มาคนละสองเข็มนั้น จะมีคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพียงหกคนเท่านั้น อีกสี่คนให้รอไปก่อน.

และถ้าคนของเราตอบ และดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมที่จะตอบด้วย ว่าถ้าเขายังไม่ได้รับ วั ค ซี น ไฟเซอร์เข็มที่สามเหมือนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ขอให้พวกเขาได้หยุดทำงานไปก่อน จนกว่าเขาจะได้รับวัคซีนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขาเอง ของครอบครัวและของญาติที่บ้านของเขาด้วยแล้ว พวกเราที่เป็นผู้บริหารจัดการ จะขอให้เขามาทำงานที่เสี่ยงภัยต่อไปอีกด้วยเหตุผลอย่างไรดีนะ

เราอยากจะขอร้อง ไปยังผู้กำหนดนโยบายว่าถ้าจะต้องประหยัดวัคซีนเก็บไว้เพื่ออะไรก็ตาม ขอให้ไปใช้ส่วนที่พูดกันว่าจะสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่วนที่กันไว้เพื่อการวิจัยนั้นเถิด ขออย่าได้ทำให้ผู้คนที่รบอยู่ด่านหน้าในทุกโรงพยาบาลต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และทำให้เกิดความระส่ำระสาย เกิดปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจขึ้นในหมู่กำลังรบที่อ่อนล้า และรบมายืดเยื้อยาวนานมากแล้วของเราเลย

ที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ วันนี้เรารับผู้ ป่ ว ย ใหม่เข้ามาอีก 27 คนและส่งผู้ ป่ ว ย ที่หายแล้วกลับบ้านได้ 31 คน แต่วันนี้ต้องส่งผู้ ป่ ว ย ที่อาการไม่ดีกลับเข้าดูแลรักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์มากถึง 4ราย ทำให้จำนวนผู้ ป่ ว ย ที่เหลืออยู่คือ 385 คน

ถ้านับตั้งแต่ต้นเมษายนเป็นต้นมา เราสู้รบในสงครามโควิดระลอกนี้มาเกือบห้าเดือนแล้วนะ และคงต้องรบหนักกันต่อไปอีกหลายเดือนสุดท้าย คงต้องพยายามหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้ โดยสร้างแนวที่มั่นในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายให้เข้มแข็ง ทำให้ประชาชนตระหนักเรื่องระวังป้องกันตัวให้มากที่สุด กับเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโดย วั ค ซี นให้กว้างขวางที่สุด

ทั้งสามแนวทางนี้พวกเราที่นี่บากบั่นพากเพียรทำงานกันมายาวนานมากแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนก็ลุ่มๆดอนๆ อยู่ วั ค ซี นก็มาบ้างไม่มาบ้าง ชโดยไม่ค่อยมีใครมาบอกเล่า หรืออธิบายให้ฟังว่าเรื่องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างไร ชแต่ช่างเถอะ พวกเราทำใจได้ และก็คงจะทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่มีอยู่ต่อไป ให้ดีที่สุดด้วยหน้าที่ ชีวิตรับผิดชอบ คือคำตอบที่รบอยู่มิรู้สิ้น

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

About admin

Check Also

ผีเจาะปากมาพูด “อดีต รมว.คลัง” อัด “ประยุทธ์” ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ แต่ชอบพูด

ผีเจาะปากมาพูด “อดีต รมว.คลัง” อัด “ประยุทธ์” ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ แต่ชอบพูด ผีเจาะปากมาพูด “อดีต รมว.คลัง” อัด “ประยุทธ์” ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ แต่ชอบพูด ผีเจาะปากมาพูด …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *