แพทย์ชนบท อดทนต่อความร้อนใส่ชุด PPE ลงพื้นที่ในกทม. ค้นหาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ

แพทย์ชนบท อดทนต่อความร้อนใส่ชุด PPE ลงพื้นที่ในกทม. ค้นหาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ

แพทย์ชนบท อดทนต่อความร้อนใส่ชุด PPE ลงพื้นที่ในกทม. ค้นหาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ

แพทย์ชนบท อดทนต่อความร้อนใส่ชุด PPE ลงพื้นที่ในกทม. ค้นหาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *