ทอ. ประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้ น้องเทนนิส – สวมเหรียญทองให้อีกรอบ

ทอ. ประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้ น้องเทนนิส – สวมเหรียญทองให้อีกรอบ

ทอ. ประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้ น้องเทนนิส – สวมเหรียญทองให้อีกรอบ

ทอ. ประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้ น้องเทนนิส – สวมเหรียญทองให้อีกรอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *