มอบทุน น้องธรากร​ ทองหนูนุ้ย เด็กเก่ง

กรณี นายธรากร ทองหนูนุ้ย นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ สอบติดอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมทหารทั้งสามเหล่าทัพ และติดอันดับที่ 8 เหล่าตำรวจ ซึ่งนายธรากร ตัดสินใจเลือกเหล่ากองทัพบก ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ อดทน มีความพากเพียรถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวค่อนข้างยากจนแต่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อให้เยาวชน ได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในความพยายามดังกล่าวนั้น

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกทั้งอดีตและปัจจุบันให้ความกรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจในความพากเพียรและอุตสาหะ ดังกล่าว ในโอกาสที่ นายธรากร ทองหนูนุ้ย จะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

กองทัพบก โดย พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ณ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

Leave a Reply

Your email address will not be published.