รู้หรือไม่ ประเทศไทย เคยมีกระทรวงเวทย์มนต์

เชื่อว่าใครหลายๆคนนั้น จะรู้ว่าประเทศไทยของเรา ในอดีตเคยมี กระทรวงเวทมนตร์ ซึ่งกระทรวงเวทมนตร์ที่ว่าเป็นกระทรวง

เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาโท ษผู้กระทำผิ ด โดยมีผู้พิพากษา

ในอดีตไทยเคยมีกระทรวงเวทมนตร์ที่ใช้ชื่อว่า กระทรวงแพ ทย าค ม หรือบางบันทึกเรียกว่า ศาลกระทรวงแพทยา สำหรับคำว่า แ พท ย าค ม นั้นมีที่มาจากคำว่า แ พ ทย์ มีความหมายว่า ห มอรั ก ษ า

และคำว่าอ า ค ม ที่มีความหมายว่า เวทมนตร์ ซึ่งนำมารวมกันโดยมีความหมายว่า ห ม อ รัก ษ าเกี่ยวกับเวทมนตร์ หรือที่เรารู้จักกันในห มอ พื้นบ้าน มีหน่วยงานดูแลเป็นหน่วยงานราชการ ตำแหน่งถึงขั้นขุนนาง

โดยกระทรวงแพทย าค มจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาคมเป็นผู้พิพากษา คอย ทำหน้าที่พิจารณาโ ท ษผู้กระทำความผิ ด

กระทรวงแพทยาคม มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งค่อย ๆ ถูกลดบทบาทและอำน า จจาก ศาลกระทรวงแ พท ย า เป็นศาลกรมแ พท ย า ในสมัยรัชกาลที่ 3

และในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เกิดการเปลี่นนแปลงหลายอย่างในแผ่นดิน ทำให้ท้ายที่สุดศ าลกรมแ พท ย า ก็ถูกยุ บ ล ง เพราะถูกมองว่าไม่ทันสมัย

และเปลี่ยนมาใช้แ พท ย์แผนใหม่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสังคมในไทยเราก็ยังมีความ เ ชื่ อเหล่านี้อยู่ โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

คลิป

ขอบคุณ Thailand Only เรื่องแบบนี้มีแต่ไทยๆ TheghostradioOfficial

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *