Breaking News

ตบหน้า “อนุทิน” กลาง ครม. “วิษณุ” สอนมวย ยังไม่จำเป็นต้องออก “พรก.นิรโทษกรรมสอดไส้”

ตบหน้า “อนุทิน” กลาง ครม. “วิษณุ” สอนมวย ยังไม่จำเป็นต้องออก “พรก.นิรโทษกรรมสอดไส้”

ตบหน้า “อนุทิน” กลาง ครม. “วิษณุ” สอนมวย ยังไม่จำเป็นต้องออก “พรก.นิรโทษกรรมสอดไส้”

ตบหน้า “อนุทิน” กลาง ครม. “วิษณุ” สอนมวย ยังไม่จำเป็นต้องออก “พรก.นิรโทษกรรมสอดไส้”

About admin

Check Also

กรมอุตุฯเตือน 7 วันข้างหน้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564-26 กันยายน 2564 โดยระบุว่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *