Breaking News

ภูเก็ตผู้ติดเชื้อพุ่งสูง สั่งปิดตลาดเพิ่ม

วันที่ 12 ส.ค. 64 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104 ราย จากผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ในสถานกักตัว หรือ HRC 59 ราย จากการสอบสวนโรค 21 ราย ติดเชื้อใหม่ 23 ราย โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย ไม่มีเสียชีวิต มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,713 ราย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสม 53 ราย โครงการรับกลับบ้าน 35 ราย ต่างจังหวัด 9 ราย ต่างประเทศ 21 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1,077 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 570 ราย ผู้ป่วยสีแดง 20 ราย ผู้ป่วยสีเหลือง 199 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 351 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย

โดย ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยันรวม 297 คน และสัปดาห์นี้พบแล้ว 328 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา มาจากการติดเชื้อเดลต้าสายพันธุ์อินเดียที่มีการกระจายเร็ว จึงทำให้ในเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องเดือนสิงหาคม 2564 มีการระบาดมากกว่าช่วงเดือนเมษายนประมาณร้อยละ 60-70 และเป็นผลมาจากมีแรงงานเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นมาจากกลุ่มก้อนของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มแรงงานที่อยู่ตลาดสดสาธารณะ และมีที่พักอาศัยรวมกันแต่ทำงานต่างพื้นที่แยกย้ายกันไป จึงเป็นชุดที่สามารถกระจายเชื้อไปในสถานที่ทำงานต่างๆ ได้ กลุ่มที่ 2 คือ

กลุ่มแคมป์โรงงาน หากมีการตรวจจะพบมีการติดเชื้อเกินร้อยละ 10-20 ซึ่งได้ใช้มาตรการการควบคุมโดยการซีลพื้นที่ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มแรงงานประมงที่เดินทางกลับมา กลุ่มนี้หากตรวจพบเชื้อและไม่แสดงอาการจะให้รักษาตัวอยู่ในเรือ ขณะนี้มีแรงงานข้ามชาติที่รักษาตัวอยู่ในเรือ ประมาณ 30 คน และใช้เรือ 2 ลำ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดส่งยาและติดต่อประสานงานการดูแลติดตามอาการตลอดเวลา

ด้าน นายปิยะพงศ์ ชูวงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดได้ออกไปสืบสวนสอบสวนโรค จนพบตัวเลขจริงส่วนความเป็นจริงต้องมีมากกว่านั้น ซึ่งเป็นการตรวจเข้าไปในพื้นที่รวมถึงการกระจายการตรวจหรือสุ่มตรวจ แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อก็ทำให้ตัวเลขตอนนี้จะสูงขึ้นเป็นเพราะมีจำนวนการตรวจที่มากขึ้นและกระจายไปในทุกพื้นที่ของจังหวัด

ซึ่งการพบตัวเลขที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นเรื่องดี เพราะจะนำไปสู่การวางแผนการรับมือจากอาการของผู้ป่วยอยู่ในระดับไหน เหลือง เขียว แดง ถือว่าเป็นการโชคดีซึ่งพบส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นสีเขียว ซึ่งอาจเกิดจากการฉีดวัคซีนที่มากหรือพอผู้ติดเชื้อเองมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งทำให้อาการที่ได้รับจากเชื้อไม่สูง

การที่พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการทำให้ต้องมีการสืบสวนโรคที่ต้องเข้าไปค้นหาและตรวจสอบเพราะการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว การสืบสวนโรคต้องบุกเข้าไปหาผู้ติดเชื้อ ย่อมเป็นข้อดีในการเอาตัวเลขมาวางแผนทำหารป้องกันให้ดีที่สุด เพราะขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าป่วยและมาหาหมอหรือมีน้อยมากดังจะเห็นว่าโรงพยาบาลสนามของจังหวัดภูเก็ตมีสองแห่ง

ขณะที่ตอนนี้ทางจังหวัดได้มีการวางแผนเรียกว่า C.C.C หรือ (โควิด-19 แคร์ เซ็นเตอร์) หรือ ศูนย์ดูแล โควิด-19 ชุมชน ที่อำเภอเมืองก็จะใช้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเก่า โดยจะใช้สถานที่ลักษณะนี้ ให้กับผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปกับตัวต่างกับโรงพยาบาลสนามที่จะมีระบบทางการแพทย์ที่สูงกว่าซึ่งจะเป็นการผ่อนให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่มีจำนวนเตียงน้อย

ซึ่งทางจังหวัดจะต้องสร้างศูนย์ดูแล โควิด-19 ชุมชน ให้ได้จำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะเอาพวกเชื้อเข้ามาเพื่อลดการแพร่กระจายรวมถึงจะได้สังเกตุอาการป่วยของผู้ที่ได้รับเชื้ออย่างใกล้ชิดหากให้เค้าเก็บตัวหรือกัดตัวอยู่กับบ้านอาจจะมีความเสี่ยงซึ่งอาจจะไม่มีการอยู่กับบ้านจริงหรือเดินทางไปที่อื่นซึ่งไม่ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด อันนี้คือแผนรองรับจากการที่ได้เข้าไปตรวจจนพบตัวเลขจำนวนมากขึ้น

สำหรับผลกระทบของโครงการแซนด์ บ็อกซ์ย่อมมีแน่ไม่มากก็น้อย ตัวเลขคนที่เดินทางเข้ามาก็ยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนั้นลดลงเช่นเคยเพิ่มขึ้น 15% ก็อาจจะลดลงเหลือ 10% เป็นต้น ส่วนมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดสถานที่หรือห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร แน่นอนย่อมมีผลกระทบนักท่องเที่ยวจากโครงการแซนด์ บ็อกซ์ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะต้องลดกิจกรรมบางตัวลงไปซึ่งเป็นการกระทบแน่นอนอยู่แล้ว

ส่วนกระบวนการพิจารณาโครงการแซนด์ บ็อกซ์เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นการพิจารณาสิ่งที่กระทบต่อโครงการ เช่นการปรับการเปิดการปิดการเข้าการออกจะต้องอยู่ในการพิจารณาของส่วนกลาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นเพียงผู้ดูแลมาตรการโรคติดต่อจังหวัดแต่เราอาจจะมีการเสนอความเห็นเพราะในทุกสัปดาห์

เรามีการประชุมร่วมระหว่างศูนย์ปฏิบัติการแซนด์ บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตกับ ศบค.ส่วนกลาง มีการประชุมร่วมกันอาทิตย์ละสามครั้งมีการแลกเปลี่ยนปัญหาดังนั้นถ้าจะมีการปรับใดใดที่เกี่ยวกับแซนบ๊อกซ์ เช่นจะดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะดำเนินการต่ออีกทีแต่ข้อมูลต่างๆจังหวัดเป็นคนประเมินและนำรายงานเสนอ ขณะที่สถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าเอาอยู่ซึ่งอาจจะมีมาตรการบางอย่างที่ออกไปกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่น กรณีบางพื้นที่เช่นแคมป์คนงานซึ่งเราได้มีการประกาศปิดไปย่อมส่งผลกระทบกับประชาชน

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการปิด ตลาดสดบ่านซ้าน และตลาดดาวน์ทาวน์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมทั้งได้มีการจัดทีมสอบสวนโรค เพื่อคัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน และทำการตรวจ ATK ซึ่งรู้ผลภายใน 15-20 นาที หากพบเชื้อจะส่งตรวจยืนยันซ้ำและรับตัวเข้ามารักษา ส่วนแคมป์คนงานขณะนี้มีการสั่งปิดไปแล้ว 3 แห่ง พร้อมทั้งทำการซีลพื้นที่

ได้แก่แคมป์ที่ป่าตอง แคมป์ที่กะรนและแคมป์ที่ถลาง พร้อมทั้งจัดให้มีแคมป์เมเนอเจอร์เพื่อมาควบคุมดูแลการรักษา ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีร่างกายแข็งแรงมาก แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลและสังเกตอาการ หากพบมีอาการเพิ่มขึ้นจะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลทันที นอกจากนี้ยังมีคำสั่งจังหวัดที่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะนี้ด้วย คาดว่า สถานการณ์ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจะอยู่อย่างนี้ไปประมาณอีก 1 สัปดาห์ เพราะยังคงมีการคัดกรองเชิงรุกในทุกพื้นที่

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *