Breaking News

ราชกิจจาฯ ให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ หลังป่วยโรคสมองเสื่อม สื่อสารไม่ได้ ให้อยู่ในความอนุบาลของน้องสาววันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือทานหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล

ด้วยหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถสื่อสารใด ๆ ได้ อาการมีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรคหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ดูแลหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ทั้งทายาททุกคนให้ความยินยอม จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล จึงมีคำสั่งว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความดูแลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษา

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

About admin

Check Also

ชาวบ้านเผย น้ำท่วมขังช่วงฝนตก

เรียกได้ว่าหลังจากเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีฝนตกลงมาหลายชั่วโมงในเขตของจังหวัดปทุมธานี ทำให้ถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เช่น ถนนพหลโยธินขาเข้าช่องทางคู่ขนานก่อนถึงซอยคลองหลวง 14 มีน้ำสูงเข้าไหลเข้ามาท่วมรถของประชาชนที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายและถนนพหลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนานตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุไปจนถึงหน้าพลัมคอนโด มีน้ำท่วมขังสูง 40-50 เซนติเมตร รถจักรยานยนต์ต้องเข้าไปขับอยู่ในช่องเลนทางด่วนและมีปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นมีเครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาติดตั้งอยู่ริมถนนห้างบุญถาวรแต่วันนี้ไม่มีการใช้เครื่องสูบน้ำ จากการสอบถามประชาชนที่ใช้รถเส้นทางนี้เป็นประจำและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *