“พี่โทนี่” พาครอบครัวฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 ที่ดูไบ หลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม

“พี่โทนี่” พาครอบครัวฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 ที่ดูไบ หลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม

“พี่โทนี่” พาครอบครัวฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 ที่ดูไบ หลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม

“พี่โทนี่” พาครอบครัวฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 ที่ดูไบ หลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *