“สุวิทย์” ร่ายยาวเตือนผู้ชุมนุม ไม่ว่าสีอะไร ฝ่ายไหน ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ

“สุวิทย์” ร่ายยาวเตือนผู้ชุมนุม ไม่ว่าสีอะไร ฝ่ายไหน ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ

“สุวิทย์” ร่ายยาวเตือนผู้ชุมนุม ไม่ว่าสีอะไร ฝ่ายไหน ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ

“สุวิทย์” ร่ายยาวเตือนผู้ชุมนุม ไม่ว่าสีอะไร ฝ่ายไหน ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.