พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอบลำไย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 ส.ค.64 นายอินชัย อุ่นหน้อย สาธารณสุขอำเภอพาน จ.เชียงราย กล่าวว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร ค อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีคนงานจากโรงงานอบลำไย บริษัท รียูเนียน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ได้เดินทางกลับบ้าน ที่ อ.ฝาง จำนวน 22 คน

และอยู่ในศูนย์เฝ้ากักตัวติด CV-19 จำนวน 14 ราย ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร คอำเภอพาน จึงนำกำลังไปตรวจคัดกรองหา CV-19 ที่โรงงานดังกล่าว พบมีคนงาน 90 คน เมื่อตรวจคัดกรองโดยชุด ATK จากกรมการแพทย์พบว่า มีผลเป็นบวก 40 คน

แบ่งออกเป็นคนงานไร้สัญชาติ และคนงานชาวพม่า 38 คน เป็นคนงานไทย 2 คน จึงมีคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร คอำเภอพานที่ 07/2564 ให้ทำการกักตัวที่โรงงาน 38 คน ส่วนคนงานไทยเป็นคน ต.แม่อ้อ และ ต.เวียงห้าม อ.พาน นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพาน

ส่วนคนงานที่มีผลเป็นลบ 50 คน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ย งสูงให้เฝ้าระวังตัวเองภายในโรงงาน 14 วัน โดยมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันมะเค็ด

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระดับตำบล ตั้งเต้นท์ผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าระวัง บริเวนหน้าโรงงานดังกล่าว และเร่งติดตามไทมไลน์คนในครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ส่วนที่หอผู้ติด CV-19 โรงพยาบาลพาน มีผู้ป่ว ยระดับสีเขียวไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ ำมู ก ที่สามารถดูแลตนเองได้จำนวน 10 คน และสามารถรับได้ถึง 20 เตียง

หากพบว่ามีอาการระดับสีแดง เช่น เหนื่อ ยหอ บ หา ยใจลำบาก จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และหากมีอาการเล็กน้อยก็จะส่งกลับไปที่ศูนย์พักคอย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *