งานนี้มีเสียว! “ทนาย” นำ 700,000 รายชื่อ ฟ้อง”ประยุทธ์” บริหารโควิดผิดพลาดร้ายแรง

งานนี้มีเสียว! “ทนาย” นำ 700,000 รายชื่อ ฟ้อง”ประยุทธ์” บริหารโควิดผิดพลาดร้ายแรง

งานนี้มีเสียว! “ทนาย” นำ 700,000 รายชื่อ ฟ้อง”ประยุทธ์” บริหารโควิดผิดพลาดร้ายแรง

งานนี้มีเสียว! “ทนาย” นำ 700,000 รายชื่อ ฟ้อง”ประยุทธ์” บริหารโควิดผิดพลาดร้ายแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *