บุคลากรแพทย์ รพ.ภูมิพล ร้องเรียนการจัดสรรไฟเซอร์

การจัดสรรคไฟเซอร์ให้ด่านหน้า ต้องบอกเลยว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังไม่ได้รับ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.64 เมื่อเวลา 15.00 น. นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางมาพบกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชน หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการจัดการวั คซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคลากร แพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาล ที่ รพ.ภูมิพล

โดยนายแพทย์ทศพร เปิดเผยว่า หลังได้รับเรื่องร้องเรียนบุคลากรด้านหน้ามีความเคลือบแคลงสงสัยกรณีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ได้รับวัคซีนมาบุคลากรทางการแพทย์ระบุว่า โดยตอนแรกมีการประกาศรายชื่อมานั้นสามารถตรวจสอบมีการจัดทำรายชื่อ รายชื่อแรกออกมามีจำนวนคนหลายร้อยคนระบุได้ว่า ทำงานหน่วยงานไหน มีวันเดือนปีเกิดระบุ ปรากฎว่า กลับมีรายชื่อเพิ่มขึ้นมา

นายแพทย์ทศพร กล่าวเสริมว่า พนักงานทุกคนใน รพ. ควรได้รับวั คซี นทั้งหมด แต่บุคลากรด่านหน้าควรได้รับวั คซี นก่อน อยากให้การจัดวั คซี นไม่ใช่เฉพาะแค่ รพ. นี้ อยากให้ทุก รพ. จัดสรรวั คซี นให้โปร่งใส่ ให้ตัวแทนแต่ละแผนกใน รพ. มาหารือการจัดสรรวั คซี นให้เกิดความโปร่งใส ไม่ใช่การงุบงิบทำหรือมีบุคคล VVIP ยังมีอีกหลาย รพ. มีลักษณะไม่ชอบมาพากลเช่นนี้ ทั้งนี้ วั คซี นได้รับบริจาคมานั้น 1.5 ล้านโดสแต่กลับจัดสรรไม่เพียงพอกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ประชาชนทั่วไปต้องการให้คุณหมอพยาบาลด่านหน้าได้รับ วั ค ซี นก่อน แต่กลับกลายเป็นการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา

ด้านตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับวั คซี นจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานในด่านหน้า คัดกรอง อยู่แผนกไอซียู ภายหลังมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ทำให้พย าบาลด่านหน้าตัวจริงรายชื่อตกหล่นเกินกึ่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ กีดกันออกไป เช่น ฉีดซิโนแวค 2 เ ข็ มถึงได้ ฉี ด ฉี ดเพียงแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ไม่ได้ ทำให้วั ค ซี นเหลือ จึงตั้งข้อสงสัยว่าเอาวั คซี นให้ใคร ที่ผ่านมาได้สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้รับคำตอบ ใครเป็นผู้จัดสรร อยากให้มีการตรวจสอบว่ารายชื่อที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นบุคลากรด่านหน้าหรือไม่ หรือไม่ใช่บุคลากรที่นี่

ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ อีกราย กล่าวว่า เรารวบรวมรายชื่อเป็นแผนก 100-200 คน จากทั้งหมด 800 คน คุณหมอ พยาบาล เวรเปล แม่บ้าน โดย รพ.ภูมิพล ได้รับการจัดสรร 1,680 โดส จากที่เคยขอไป 3,000 โดส จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อพบว่า มีทั้งหมด 1,611 รายชื่อ มีการฉี ดให้ วันที่ 13-14 ส.ค. เมื่อตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว

กลับพบว่ามีความผิดปกติรายชื่อซ้ำ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ และใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข เป็นชื่อบุคคล 172 รายชื่อ แทนที่จะเรียงลำดับความสำคัญ ไปเรียงลำดับตามตัวอักษร ทำให้บุคลากรด่านหน้าไม่ได้รับการพิจารณา อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ออกมาเปิดเผยนั้น ตนเองเป็นข้าราชการทหาร เหตุที่มาพึ่งนายแพทย์ทศพร เพราะต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้จริง และไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จึงยอมดับเครื่องชนแบบนี้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่ควรได้ ที่ผ่านมา ยอมจองวัคซีนทางเลือก ทั้งที่เป็นด้านหน้าผู้ดูแลผู้ป่วย โ ค วิ ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.