หาดูอยาก โขลงช้างและฝูงกระทิง ออกมาโชว์ตัวกลางทุ่งหญ้าในเขตอุทยาน | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 160864

หาดูอยาก โขลงช้างและฝูงกระทิง ออกมาโชว์ตัวกลางทุ่งหญ้าในเขตอุทยาน | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 160864

หาดูอยาก โขลงช้างและฝูงกระทิง ออกมาโชว์ตัวกลางทุ่งหญ้าในเขตอุทยาน | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 160864

หาดูอยาก โขลงช้างและฝูงกระทิง ออกมาโชว์ตัวกลางทุ่งหญ้าในเขตอุทยาน | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 160864

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *