ศิริราช เปิดให้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ลงทะเบียนผ่านออนไลน์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 คลินิกการบริบาลผู้ ป่ ว ย CV-19 โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ผู้ติด CV-19 สามารถรับยา ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ในระหว่างรอการติดต่อ เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง

โดยจะจ่ายยาให้สำหรับผู้ ป่ ว ย ที่ตรวจพบว่าติด CV-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือการใช้ Antigen Test Kit (ATK) จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้ง ค ร ร ภ์

สำหรับเกณฑ์ผู้ ป่ ว ย ที่สามารถรับยาจากศิริราช

– ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับ ย า ต้านไ ว รั ส ฟาวิพิราเวียร์มาก่อน

– ไม่อยู่ในระหว่างการดูแลของสถานพยาบาล หรือ Community Isolation หรือ Home Isolation

– ต้องมีญาติหรือผู้แทนที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมารับยาได้

วิธีการรับ ย า ฟาวิพิราเวียร์จากศิริราช

– ลงทะเบียนขอรับ ย า ได้ผ่านบัญชีไลน์ Siriraj Favi Clinic หรือ @siriraj-favi

– คลิกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยระบบจะรองรับจนกว่าผู้ ป่ ว ย จะเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลจะให้บริการได้

– หากแพทย์พิจารณาว่าผ่านเกณฑ์ ผู้ป่วยจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิกลับไปที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ให้ไว้

– ผู้ ป่ ว ย จะต้องให้ญาติหรือผู้แทนที่ไม่ติด เ ชื้ อ มารับยาแบบ Drive thru ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ภายในวันรุ่งขึ้น เวลา 8.30-15.00 น.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก โรงพยาบาลศิริราช ไม่สามารถรับผู้ ป่ ว ย ที่รับ ย า ผ่านช่องทางคลินิกการบริบาลผู้ ป่ ว ย CV-19 เข้าดูแลในระบบของโรงพยาบาลได้ ผู้ ป่ ว ย จึงมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อจัดหาเตียงหรือรับดูแลต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอื่น ๆ โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือระบบ Home Isolation ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เบอร์สายด่วน 1330 หรือ 1668 เป็นต้น

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *