‘โฟกัส’ ซัด ความรุนแรงที่เกิด ไม่ต่างจากเผด็จการ มีหน้ามาบอกประเทศเป็นประชาธิปไตย

‘โฟกัส’ ซัด ความรุนแรงที่เกิด ไม่ต่างจากเผด็จการ มีหน้ามาบอกประเทศเป็นประชาธิปไตย

‘โฟกัส’ ซัด ความรุนแรงที่เกิด ไม่ต่างจากเผด็จการ มีหน้ามาบอกประเทศเป็นประชาธิปไตย

‘โฟกัส’ ซัด ความรุนแรงที่เกิด ไม่ต่างจากเผด็จการ มีหน้ามาบอกประเทศเป็นประชาธิปไตย

Leave a Reply

Your email address will not be published.