“ไทยสร้างไทย” ระดมสมองคนหลากรุ่น สุมหัวสร้างเมือง ร่วมออกแบบ-ต่อยอดพัฒนาเมืองขอนแก่น

“ไทยสร้างไทย” ระดมสมองคนหลากรุ่น สุมหัวสร้างเมือง ร่วมออกแบบ-ต่อยอดพัฒนาเมืองขอนแก่น

“ไทยสร้างไทย” ระดมสมองคนหลากรุ่น สุมหัวสร้างเมือง ร่วมออกแบบ-ต่อยอดพัฒนาเมืองขอนแก่น

“ไทยสร้างไทย” ระดมสมองคนหลากรุ่น สุมหัวสร้างเมือง ร่วมออกแบบ-ต่อยอดพัฒนาเมืองขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *