“ผู้พิพากษา”ได้ 137 ล้าน ! เปิดเส้นทางเงิน-หุ้น 400 ล้าน ก๊วนรุกที่ “หน้าห้อง รมต.” รับ 20 ล้าน

“ผู้พิพากษา”ได้ 137 ล้าน ! เปิดเส้นทางเงิน-หุ้น 400 ล้าน ก๊วนรุกที่ “หน้าห้อง รมต.” รับ 20 ล้าน

“ผู้พิพากษา”ได้ 137 ล้าน ! เปิดเส้นทางเงิน-หุ้น 400 ล้าน ก๊วนรุกที่ “หน้าห้อง รมต.” รับ 20 ล้าน

“ผู้พิพากษา”ได้ 137 ล้าน ! เปิดเส้นทางเงิน-หุ้น 400 ล้าน ก๊วนรุกที่ “หน้าห้อง รมต.” รับ 20 ล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *