Breaking News

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

About admin

Check Also

ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว

ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *