เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

เดือดพลั่ก “อดีต รมต.คลัง” ซัด “แบงก์ชาติ” เอาตัวรอด ชี้ ถ้าจะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้รอรัฐบาลใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *