วิโรจน์เปิดราคาให้ดูชัดๆ กองทัพบกตั้งราคากลางซื้อชุดเครื่องสนามแพงเกินชาวบ้านเท่าตัว

วิโรจน์เปิดราคาให้ดูชัดๆ กองทัพบกตั้งราคากลางซื้อชุดเครื่องสนามแพงเกินชาวบ้านเท่าตัว

วิโรจน์เปิดราคาให้ดูชัดๆ กองทัพบกตั้งราคากลางซื้อชุดเครื่องสนามแพงเกินชาวบ้านเท่าตัว

วิโรจน์เปิดราคาให้ดูชัดๆ กองทัพบกตั้งราคากลางซื้อชุดเครื่องสนามแพงเกินชาวบ้านเท่าตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.