อะอ้าว! งานเข้า “อดีตนักกฎหมาย” ชี้ช่อง “ประยุทธ์” อาจ “ติดคุก” เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อะอ้าว! งานเข้า “อดีตนักกฎหมาย” ชี้ช่อง “ประยุทธ์” อาจ “ติดคุก” เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อะอ้าว! งานเข้า “อดีตนักกฎหมาย” ชี้ช่อง “ประยุทธ์” อาจ “ติดคุก” เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อะอ้าว! งานเข้า “อดีตนักกฎหมาย” ชี้ช่อง “ประยุทธ์” อาจ “ติดคุก” เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.