Breaking News

ทำความจริงให้ปรากฏ! “ณัฐวุฒิ” ชี้เป้า “มือยิง”สน.ดินแดง “กมธ.ตำรวจ” เชื่อ “ควบคุมฝูงชน” ยึดหลักสากล

ทำความจริงให้ปรากฏ! “ณัฐวุฒิ” ชี้เป้า “มือยิง”สน.ดินแดง “กมธ.ตำรวจ” เชื่อ “ควบคุมฝูงชน” ยึดหลักสากล

ทำความจริงให้ปรากฏ! “ณัฐวุฒิ” ชี้เป้า “มือยิง”สน.ดินแดง “กมธ.ตำรวจ” เชื่อ “ควบคุมฝูงชน” ยึดหลักสากล

ทำความจริงให้ปรากฏ! “ณัฐวุฒิ” ชี้เป้า “มือยิง”สน.ดินแดง “กมธ.ตำรวจ” เชื่อ “ควบคุมฝูงชน” ยึดหลักสากล

About admin

Check Also

กรมอุตุฯเตือน 7 วันข้างหน้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564-26 กันยายน 2564 โดยระบุว่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *