คลัสเตอร์สหฟาร์ม แรงงาน 3,481 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 20 ส.ค.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ผลการรักษาผู้ป่วยติดCV19 ที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ได้ทำการรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ภายในพื้นที่บริษัท โดยผู้ติดทั้งหมดได้ทำการรักษาด้วยการใช้สมุนไพร แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีทั้งการดื่มน้ำกระชาย น้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การทานหอมแดงสดจิ้มเกลือ การทานมะนาวจิ้มเกลือ การอบสมุนไพร หรือการสุ่ม ย า

นอกจากนี้ ผู้ป่วยรอบชุมชนสหฟาร์ม อีกจำนวน 391 คน ก็ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรจนหายป่วยแล้วเช่นกัน โดยมีระยะเวลาการรักษาทั้งสิ้น 14 วัน จนแรงงานทั้งหมดตรวจไม่พบเ ชื้ อ และมีการกักตัวต่ออีก จำนวน 14 วัน ตามมาตรการควบคุม โ ร ค รวมระยะเวลาในการกักตัวรักษา 28 วัน

ส่วนมาตรการป้องกัน การติด CV19 ของแรงงานสหฟาร์มและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน ได้แบ่งโซนพื้นที่พักของแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาของสหฟาร์ม ให้อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านเขาเกตุ ตำบลกันจุ ออกเป็น 2 โซน คือ โซน 1 และ 2 แต่ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเหล่านี้ไปเช่าห้องพักนอกโซนพื้นที่

และห้ามคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า-ออก พื้นที่ โดยไม่มีความจำเป็น และทุกคนที่จะเข้า-ออก ได้ จะต้องมีบัตรผ่าน รวมไปถึงระบบขนส่งและรถจำหน่ายสินค้า จะต้องได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถผ่านเข้าพื้นที่ควบคุม แห่งนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการติด CV19 ขึ้นมาอีก เพราะที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ติดจากการที่มีเพื่อนหรือญาติเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง แล้วเข้ามาพักอาศัยด้วย โดยไม่มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จึงเกิดการระบาดกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ในวันนี้ยังมีการฉี ดวั คซีนป้องกันCV19 เข็มที่ 2 ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จำนวน 3,600 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ ทั้งรอบชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท สหฟาร์ม อีกด้วย

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ทรงตัวในภาพรวม ยังคงมีผู้ติดเ ชื้ ออยู่ในอำเภอต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังคงเดินหน้าตรวจเชิงรุก เพื่อจะนำตัวผู้ติดเ ชื้ อมารักษา ส่วนระดับในประเทศยังคงเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขคงตัวอยู่ ซึ่งยังถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนในอำเภอเมือง ยังเกิดในพื้นที่ประปราย จุดละ 1-3 ราย โดยทีมสาธารณสุขจังหวัดได้จัดการเข้าไปควบคุมแล้ ในส่วนเรื่องสถานการณ์ที่สหฟาร์มนั้น จากที่มีการติดเ ชื้ อมา ถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีจาก สาธารณสุข โรงพยาบาลบึงสามพัน และ อสม.ทุกท่านที่ช่วยควบคุมสถานการณ์ ได้มีการปิดพื้นที่ คัดแยก และช่วยกันรักษา โดยในสมุนไพรเป็นหลักที่ช่วยในการรักษา

ซึ่งได้ผ่านมา 28 วันแล้ว หลังจากที่มีการค้นพบคลัสเตอร์ที่สหฟาร์ม ซึ่งถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ 3,481 ราย ในโรงงาน จนถึงวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนถึงวันนี้ได้ตรวจครบในกลุ่มแรก และทุกคนที่ติดเชื้อพบว่าปลอดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ด้าน นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน เผยว่า สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในส่วนของพื้นที่สหฟาร์มได้ยุติลงแล้ว หลังครบ 28 วัน ผู้ป่วยทั้งหมด หายหมด 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ผู้ป่วยติดรอบโรงงาน ตอนนี้ก็หายครบทุกคน ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ เราสามารถควบคุมให้พี่น้องประชาชนรอบๆ และแรงงาน สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว สิ่งหนึ่งที่ทำได้เร็วที่สุด คือวิธีการคิดและวิธีการทำงานที่เร็ว และบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ในส่วนของการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเชิงรุก การแยกกักตัว และทางโรงงานสามารถทำเตียงสนาม ในพื้นที่ 1,200 เตียง จึงทำให้เรามีสถานที่กักตัว

แยกกักได้เร็วขึ้น ประกอบกับมีการนำการรักษาในด้านพืชสมุนไพรมาช่วยในการรักษาให้เร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแ ร ง และผู้ป่วยทั้งหมดที่ติด ก็หายได้เร็วขึ้น ส่วนในกรณีที่โรงงานได้มีการ ฉี ด วัค ซีนแรงงาน ก่อนเกิดคลัสเตอร์ซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหาล่วงหน้า ซึ่งทำให้การติดเชื้อแล้วไม่มีอาการรุนแรง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ขณะที่ นายเกรียง ธีรนิธิ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (โรงงานอาหารสำเร็จรูป บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด) สหฟาร์ม บึงสามพัน กล่าวว่า ผจก.สหฟาร์ม เปิดเผยว่า

หลังจากทางบริษัทฯ พบผู้ป่วย 3,481 ราย เรามีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ที่ทางท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอได้วางนโยบายไว้ แล้วทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขั้นที่หนึ่ง เริ่มจากการคัดกรอง หยุดโรงงานไป 4 วัน เพื่อคัดกรองพนักงานออกมา เป็นพนักงานสีขาว คือตรวจไม่พบเชื้อ กับพนักงานสีเขียว คือพบเชื้อ จะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการ เราก็ถือว่าเป็นสีเขียว รักษาโดยการใช้พืชสมุนไพรเป็นหลัก ทั้งน้ำกระชายขาว แล้วเอามาแจกจ่ายพนักงาน ดื่มเช้าแก้ว เย็นแก้ว ทุกวันติดต่อกันจนหาย เรื่องที่สอง เป็นเรื่องของการรมสมุนไพร ต้มเอาไอน้ำขึ้นมา แล้วให้พนักงาน ทั้งก่อนเข้างานและหลังเลิกงาน ได้สูดดม

ส่วนประการที่สาม จะเป็นเรื่องของ หอมแดงกับมะนาวจิ้มเกลือ ก็จะให้พนักงานได้ใส่ปากเคี้ยวเลย จะไปฆ่าเชื้อในลำคอ ละลายเสมหะ วันละ 3 มื้อ และประการที่สี่ ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยประมาณ 8-9 โมงเช้า จะให้พนักงานออกไปผึ่งแดด รับวิตามินดี เพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งเราจะทำตามขั้นตอนอย่างเข้มงวด ในช่วงกักตัว ตั้งแต่วันแรกจนถึง 14 วัน แม้กระทั่งการกักตัวต่อจนครบ 28 วัน เราก็ให้ทำต่อเนื่อง จนพนักงานเราร่างกายแข็งแรง ประมาณ 5-7 วันก็หายแล้ว

และก็ยาสมุนไพรอีกตัวหนึ่ง ก็คือ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นยาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานมอบผ่านทางจังหวัดและทางอำเภอ มามอบให้ทางบริษัทฯ แจกจ่ายพนักงานได้กิน เช้า กลางวัน เย็น วันละ 3 มื้อ 5 วันติดต่อกัน

เพื่อให้พนักงานได้ทานจนครบทุกคน เรารักษาด้วยพืชสมุนไพรของไทยล้วนๆ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังมี ผู้ป่วยโควิด อายุ 43 ปี หนึ่งในผู้ติด CV19 ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่รอบชุมชนสหฟาร์ม กล่าวว่า โดยตนเองนั้นเป็นหนึ่งในผู้ติด บริเวณรอบ สหฟาร์ม ตอนนี้หายดีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาใช้วิธีการรักษาโดยกินแคปซูลฟ้าทะลายโจร เป็นเวลา 5 วัน พร้อมด้วย น้ำกระชาย และน้ำผึ้งผสมมะนาว พริกไทยผสมน้ำผึ้ง ตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดงจิ้มเกลือ โดยใช้แต่สมุนไพร ซึ่งตอนนี้หายดีแล้ว

About admin

Check Also

สาวร่วงจากระเบียงกระแทกรถ แฟนหนุ่มรีบวิ่งมาช่วย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลัง เฟซบุ๊ก ซากุระเที่ยงคืน – เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น ได้มีการเผยคลิปหญิงสาวรายหนึ่งร่วงลงมาจากระเบียงห้องพัก โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ จะเห็นว่าหญิงว่าได้ร่วงลงมายังหลังคารถยนต์ โดยหญิงสาวนั้นใส่แค่กางเกงข้างใน และเสื้อแค่นั้น จากนั้นผู้ชายก็รีบวิ่งมาหา โดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อ รีบมาช่วยประคองหญิงสาวพร้อมกับปลอบใจ โดยผู้ที่ดูคลิปก็เห็นตรงกันว่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *