มทบ.32 จัดรถพุ่มพวงนำผักทหารพันธุ์ดีแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ cv-19.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้นำผลผลิตจากหน่วยทหารร่วมโครงการฯ ที่ได้มาตรฐาน GAP การปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาทิ ผักบุ้ง , มะเขือม่วง , มะเขือเจ้าพระยา , พริก , โหระพา , ชะอม , กล้วยน้ำว้า , ไข่เค็ม และผลผลิตอื่นๆอีกมากมายบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์และแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนดอยพระบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV-19

ในการซื้อหรือจัดหาผัก สิ่งต่างๆที่ใช้ประกอบอาหาร ในการนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางมาติดตามการเตรียมผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน

พร้อมทั้งเน้นย้ำกำลังพลที่เดินทางไปแจกจ่ายนั้น ขอให้คำนึงว่าการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งที่หน่วยดำเนินการได้ ด้วยใจห่วงใยและต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของcv-19จริงๆ สิ่งที่สำคัญคืออย่าประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ต้องตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยของตนเองด้วย

คลิป

เรียบเรียง อัมรินทร์ วะนะวิเชียร

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *