จัดเต็ม! “ยิ่งลักษณ์” เหมาลำไย 6 ตัน แจกประชาชน ช่วยเกษตรกรเหนือ หลังราคาตกต่ำซ้ำทุกข์โควิด

จัดเต็ม! “ยิ่งลักษณ์” เหมาลำไย 6 ตัน แจกประชาชน ช่วยเกษตรกรเหนือ หลังราคาตกต่ำซ้ำทุกข์โควิด

จัดเต็ม! “ยิ่งลักษณ์” เหมาลำไย 6 ตัน แจกประชาชน ช่วยเกษตรกรเหนือ หลังราคาตกต่ำซ้ำทุกข์โควิด

จัดเต็ม! “ยิ่งลักษณ์” เหมาลำไย 6 ตัน แจกประชาชน ช่วยเกษตรกรเหนือ หลังราคาตกต่ำซ้ำทุกข์โควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *