Breaking News

โดนแล้ว “เพื่อไทย – ภูมิใจไทย” รุม”ประชาธิปัตย์” ย้อน ด่า”ยิ่งลักษณ์”ทำข้าวเจ๊ง แต่ช่วยเกษตรกรทุกคน

โดนแล้ว “เพื่อไทย – ภูมิใจไทย” รุม”ประชาธิปัตย์” ย้อน ด่า”ยิ่งลักษณ์”ทำข้าวเจ๊ง แต่ช่วยเกษตรกรทุกคน

โดนแล้ว “เพื่อไทย – ภูมิใจไทย” รุม”ประชาธิปัตย์” ย้อน ด่า”ยิ่งลักษณ์”ทำข้าวเจ๊ง แต่ช่วยเกษตรกรทุกคน

โดนแล้ว “เพื่อไทย – ภูมิใจไทย” รุม”ประชาธิปัตย์” ย้อน ด่า”ยิ่งลักษณ์”ทำข้าวเจ๊ง แต่ช่วยเกษตรกรทุกคน

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *