Breaking News

‘โฆษกเพื่อไทย’ จี้รัฐเร่งจองวัคซีน NOVAVAX หลังผู้ป่วยโควิดไทยทะลุ 1 ล้านคน

‘โฆษกเพื่อไทย’ จี้รัฐเร่งจองวัคซีน NOVAVAX หลังผู้ป่วยโควิดไทยทะลุ 1 ล้านคน

‘โฆษกเพื่อไทย’ จี้รัฐเร่งจองวัคซีน NOVAVAX หลังผู้ป่วยโควิดไทยทะลุ 1 ล้านคน

‘โฆษกเพื่อไทย’ จี้รัฐเร่งจองวัคซีน NOVAVAX หลังผู้ป่วยโควิดไทยทะลุ 1 ล้านคน

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *