Breaking News

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

About admin

Check Also

ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว

ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง น้ององุ่น ไมค์ทองคำ’ โตเป็นสาวแล้ว ร่ำไห้! ใครไม่ปั้น ครูปั้นเอง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *