‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

‘สมชัย’ ชี้ ‘เพนกวิน’ ควรได้รับการรักษาโควิด ในฐานะผู้ป่วยในของรพ.มาตรฐานโดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *