‘วิโรจน์’ แจงปม ส.ส. ‘ก้าวไกล’ ไม่ร่วมโหวต พ.ร.บ.งบฯ เหตุเพราะติดโควิด

‘วิโรจน์’ แจงปม ส.ส. ‘ก้าวไกล’ ไม่ร่วมโหวต พ.ร.บ.งบฯ เหตุเพราะติดโควิด

‘วิโรจน์’ แจงปม ส.ส. ‘ก้าวไกล’ ไม่ร่วมโหวต พ.ร.บ.งบฯ เหตุเพราะติดโควิด

‘วิโรจน์’ แจงปม ส.ส. ‘ก้าวไกล’ ไม่ร่วมโหวต พ.ร.บ.งบฯ เหตุเพราะติดโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.