ซวยแล้ว! “บก.ลายจุด” รับคำท้า “แรมโบ้” ดีเบตแทน “ประยุทธ์” ลั่น คิวต่อไป “สิระ – ไพบูลย์”

ซวยแล้ว! “บก.ลายจุด” รับคำท้า “แรมโบ้” ดีเบตแทน “ประยุทธ์” ลั่น คิวต่อไป “สิระ – ไพบูลย์”

ซวยแล้ว! “บก.ลายจุด” รับคำท้า “แรมโบ้” ดีเบตแทน “ประยุทธ์” ลั่น คิวต่อไป “สิระ – ไพบูลย์”

ซวยแล้ว! “บก.ลายจุด” รับคำท้า “แรมโบ้” ดีเบตแทน “ประยุทธ์” ลั่น คิวต่อไป “สิระ – ไพบูลย์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *