Breaking News

ฟาดแรง! “ยิ่งลักษณ์” ซัด “ประยุทธ์” เลิกทรมานคนไทย ถ้าไม่มีรัฐประหาร ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ฟาดแรง! “ยิ่งลักษณ์” ซัด “ประยุทธ์” เลิกทรมานคนไทย ถ้าไม่มีรัฐประหาร ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ฟาดแรง! “ยิ่งลักษณ์” ซัด “ประยุทธ์” เลิกทรมานคนไทย ถ้าไม่มีรัฐประหาร ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ฟาดแรง! “ยิ่งลักษณ์” ซัด “ประยุทธ์” เลิกทรมานคนไทย ถ้าไม่มีรัฐประหาร ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

About admin

Check Also

พระครูบาบุญชุ่ม เขียนจดหมายจากถ้ำถึงลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 พระมหาทองสุข สุขธัมโม ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุ่ม ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐาน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *