ผวา! “ส.ว.ลากตั้ง” กลัว “คนแดนไกล” ไล่เช็คบิล ปูดเกม”โหวตควํ่า” ร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3

ผวา! “ส.ว.ลากตั้ง” กลัว “คนแดนไกล” ไล่เช็คบิล ปูดเกม”โหวตควํ่า” ร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3

ผวา! “ส.ว.ลากตั้ง” กลัว “คนแดนไกล” ไล่เช็คบิล ปูดเกม”โหวตควํ่า” ร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3

ผวา! “ส.ว.ลากตั้ง” กลัว “คนแดนไกล” ไล่เช็คบิล ปูดเกม”โหวตควํ่า” ร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.