จ่าพิชิต อธิบายชัด ตาบอด ไม่ต้องควักลูกตาเสมอไป แจงปมใบรับรองแพทย์

จ่าพิชิต อธิบายชัด ตาบอด ไม่ต้องควักลูกตาเสมอไป แจงปมใบรับรองแพทย์

จ่าพิชิต อธิบายชัด ตาบอด ไม่ต้องควักลูกตาเสมอไป แจงปมใบรับรองแพทย์

จ่าพิชิต อธิบายชัด ตาบอด ไม่ต้องควักลูกตาเสมอไป แจงปมใบรับรองแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.