รัฐบาลเคาะช่วยเหลือ นายจ้าง ม.33

เมื่อวันที่27 ก.ค.นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประขุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า

ครม.อนุมัติเพิ่ม กรอบวงเงินโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงว ด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน โดยเพิ่ม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

เป็น 13 จ.วงเงิน 15,027 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522 ล้านบาท จากเดิม 13,504 ล้านบาท

โดยให้สำนักงานประกันสังคมประมาณการจำนวนนายจ้าง และผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

ซึ่งจะช่วยนายจ้างในระบบประกันสังคม 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จ.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,238 ล้านบาท

และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย ที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789 ล้านบาท

โดยนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย า จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

อย่างไรก็ตาม ครม. เคาะ 15,027 ล้านบาท เยียวย า นายจ้าง – ม.33 ใน 9 กิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีเงินได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *