คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 27 ส.ค.64

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 27 ส.ค.64

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 27 ส.ค.64

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 27 ส.ค.64

Leave a Reply

Your email address will not be published.