สั่งปิดวัดสวนแก้ว หลังเจอโควิด 54 คน ต้นตอคนงานติดเชื้อจาก รพ ขาดรายได้ อาจต้องฉันวันเว้นวัน

สั่งปิดวัดสวนแก้ว หลังเจอโควิด 54 คน ต้นตอคนงานติดเชื้อจาก รพ ขาดรายได้ อาจต้องฉันวันเว้นวัน

สั่งปิดวัดสวนแก้ว หลังเจอโควิด 54 คน ต้นตอคนงานติดเชื้อจาก รพ ขาดรายได้ อาจต้องฉันวันเว้นวัน

สั่งปิดวัดสวนแก้ว หลังเจอโควิด 54 คน ต้นตอคนงานติดเชื้อจาก รพ ขาดรายได้ อาจต้องฉันวันเว้นวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.