จัดโปรโมชั่น วัคซีน แถมลอตเตอรี่

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 ที่หอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รพ.โพธารามได้ตั้งจุด ฉี ด วั ค ซี น ป้องกัน CV19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดโปรโมชั่นลุ้นโชค แจกลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 64 ให้กับผู้ที่มาเข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น จำนวน 200 คู่ นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย ฉี ด วั ค ซี น ป้องกัน CV19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น กลุ่มผู้ป่วย โ ร ค เ รื้ อ รั ง 7 โ ร ค และหญิงตั้ง ค ร ร ภ์ หรือกลุ่ม 608 รพ.โพธาราม จึงได้มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและบริการให้ประชาชนมา ฉี ด วั ค ซี น กันมากขึ้นและทั่วถึง

ทั้งการออก ฉี ด วั ค ซี นให้กับผู้สูงอายุ ผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง ตาม บ้าน การฉีดวัคซีนแบบ Walk in ให้กับกลุ่ม 608 พร้อมผู้ติดตาม และการ ฉี ด วั ค ซี นแบบ Walk in ของประชาชนทั่วไป สำหรับการ ฉี ด วั ค ซีนในวันนี้ จะเป็นการ ฉี ด แบบ Walk in ให้กับกลุ่ม 608 พร้อมผู้ติดตาม จำนวน 400 คู่ และเป็นการ ฉี ด แบบสลับชนิด เ ข็ ม ที่ 1 เป็น วั ค ซี น ซิโนแวค เ ข็ ม ที่ 2 แอสตร้า เซนเนก้า

โดย 200 คู่แรก จะได้รับแจกลอตเตอรี่ลุ้นโชค 1 คู่ ต่อ 1 ใบ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญ ที่ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับวั ค ซี น ในขณะเดียวกันก็ได้มีความสุขจากการลุ้นโชค โดยลอตเตอรี่ที่ทางโรงพยาบาลได้มา จะเป็นแบบเรียงหมายเลข จำนวน 2 เล่ม ผู้ที่ได้รับลอตเตอรี่ จึงมีโอกาสถูกรางวัลอย่างน้อยเลขท้าย 2 ตัวอย่างแน่นอน

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในส่วนของอ.โพธาราม ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 100,000 คน ศบค.อ.โพธาราม ได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้มีการ ฉี ด วั ค ซี นไปแล้วกว่า 30,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 โดยในกลุ่มผู้ที่ได้รับ วั ค ซี น เป็นกลุ่มผู้สูงอายุถึงร้อยละ 34 จากที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 70

ขอบคุณ ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *