Breaking News

มาแล้ว “เกศปรียา” เย้ย “ประยุทธ์” ย้อนวลี “อย่าคิดว่าทักษิณ จะเก่งอยู่คนเดียว ลองให้ทหารได้บริหาร”

มาแล้ว “เกศปรียา” เย้ย “ประยุทธ์” ย้อนวลี “อย่าคิดว่าทักษิณ จะเก่งอยู่คนเดียว ลองให้ทหารได้บริหาร”

มาแล้ว “เกศปรียา” เย้ย “ประยุทธ์” ย้อนวลี “อย่าคิดว่าทักษิณ จะเก่งอยู่คนเดียว ลองให้ทหารได้บริหาร”

มาแล้ว “เกศปรียา” เย้ย “ประยุทธ์” ย้อนวลี “อย่าคิดว่าทักษิณ จะเก่งอยู่คนเดียว ลองให้ทหารได้บริหาร”

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *