ผัวะเข้าให้! “อ.จุฬาฯ” ตบกะโหลก “อนุทิน” ปม “อย่าด้อยค่าวัคซีน” สะท้อนว่า กำลัง”ด้อยค่าชีวิตปชช.”

ผัวะเข้าให้! “อ.จุฬาฯ” ตบกะโหลก “อนุทิน” ปม “อย่าด้อยค่าวัคซีน” สะท้อนว่า กำลัง”ด้อยค่าชีวิตปชช.”

ผัวะเข้าให้! “อ.จุฬาฯ” ตบกะโหลก “อนุทิน” ปม “อย่าด้อยค่าวัคซีน” สะท้อนว่า กำลัง”ด้อยค่าชีวิตปชช.”

ผัวะเข้าให้! “อ.จุฬาฯ” ตบกะโหลก “อนุทิน” ปม “อย่าด้อยค่าวัคซีน” สะท้อนว่า กำลัง”ด้อยค่าชีวิตปชช.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.