Breaking News

โดดเดี่ยว! “ประยุทธ์”แจงซักฟอก “พปชร.”ไม่อยู่ฟัง “วิษณุ”ชี้ คะแนน”บิ๊กตู่”ไม่ถึงครึ่ง ต้องพ้นตำแหน่ง

โดดเดี่ยว! “ประยุทธ์”แจงซักฟอก “พปชร.”ไม่อยู่ฟัง “วิษณุ”ชี้ คะแนน”บิ๊กตู่”ไม่ถึงครึ่ง ต้องพ้นตำแหน่ง

โดดเดี่ยว! “ประยุทธ์”แจงซักฟอก “พปชร.”ไม่อยู่ฟัง “วิษณุ”ชี้ คะแนน”บิ๊กตู่”ไม่ถึงครึ่ง ต้องพ้นตำแหน่ง

โดดเดี่ยว! “ประยุทธ์”แจงซักฟอก “พปชร.”ไม่อยู่ฟัง “วิษณุ”ชี้ คะแนน”บิ๊กตู่”ไม่ถึงครึ่ง ต้องพ้นตำแหน่ง

About admin

Check Also

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย

ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 ม40 อาชีพอิสระ รับเยียวยา 5000 หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปเช็คเลย ประกันสังคมโอนคืนนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม ม39 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *