นายกฯ ยันไม่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ | 28-07-64 | ห้องข่าวหัวเขียว

นายกฯ ยันไม่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ | 28-07-64 | ห้องข่าวหัวเขียว

นายกฯ ยันไม่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ | 28-07-64 | ห้องข่าวหัวเขียว

นายกฯ ยันไม่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ | 28-07-64 | ห้องข่าวหัวเขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.