ทำเนียบสะเทือน?! “ธรรมนัส” ยังไม่เห็นคำสั่งปลด ยืนยัน ไม่คุยกับ “ประยุทธ์” ทิ้งบอมบ์ โหวตนายกฯ

ทำเนียบสะเทือน?! “ธรรมนัส” ยังไม่เห็นคำสั่งปลด ยืนยัน ไม่คุยกับ “ประยุทธ์” ทิ้งบอมบ์ โหวตนายกฯ

ทำเนียบสะเทือน?! “ธรรมนัส” ยังไม่เห็นคำสั่งปลด ยืนยัน ไม่คุยกับ “ประยุทธ์” ทิ้งบอมบ์ โหวตนายกฯ

ทำเนียบสะเทือน?! “ธรรมนัส” ยังไม่เห็นคำสั่งปลด ยืนยัน ไม่คุยกับ “ประยุทธ์” ทิ้งบอมบ์ โหวตนายกฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *